Uživatelské jméno
Heslo
Zapomněl jsem heslo
 
Podmínky užívání Pro mobil

Podmínky užívání webového systému WebControl 3.0

Uživatel se zavazuje, že se při používání webového systému WebControl 3.0 bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • - předávat informace o svém přiděleném uživatelském přístupu (jméno,heslo) jakékoliv další osobě
  • - zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webového systému nebo jej jinak zneužívat
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů
  • - vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů
  • - šířit v tomto webovém systému zprávy obsahující viry,jakékoliv škodlivé programy či materiály porušující právní předpisy České republiky

Obsah webového systému WebControl 3.0 má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webového systému WebControl 3.0

Přístup do systému WebControl 3.0 nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle moderních bankovních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 21. 3. 2011.

Zapomenuté heslo


Pro obnovení hesla zadejte vaše přihlašovací jméno nebo e-mailValidace tohoto prohlížeče


Váš prohlížeč dosud nebyl ověřen. Tlačítkem Zaslat kód odešlete zprávu na váš kontaktní email/telefon.

Ověřovací kód ve zprávě zadajte do textového pole.